Phiên bản thử nghiệm

Hệ thống xe buýt Đà Nẵng

  • Tuyến
  • Trạm dừng

SỐ TUYẾN ĐI TỐI ĐA :

  • 1 tuyến
  • 2 tuyến

Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Chi tiết cách đi
  • Các trạm đi qua

Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Trạm dừng
  • Thông tin
Thành phố hiện tại: Đà nẵng

Tải ứng dụng