Đang xử lý dữ liệu. Xin chờ ...
Truy cập trang web
http://ecobus.danang.gov.vn/
trên điện thoại để trải nghiệm giao diện trên thiết bị di động.
Nhắn tin BUS [Địa chỉ] hoặc BUS MT [Mã trạm] gởi 8188 để tra cứu qua tin nhắn.
Buýt Đà Nẵng - © 2014
Lớp bản đồ
Danh sách tuyến
 • Tuyến số 1: Bến xe Đà Nẵng - Bến xe Hội An
 • Tuyến số 3: Bến xe Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa
 • Tuyến số 4: Đà Nẵng - Tam Kỳ
 • Tuyến số 6: Đà Nẵng - Phú Đa
 • Tuyến số 9: Thọ Quang - Quế Sơn
 • Tuyến số 7: Xuân Diệu - Phạm Hùng
 • Tuyến số 8: Hoa Lư- Miếu Bông
 • Tuyến số 5: Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu
 • Tuyến số 11: Xuân Diệu - Cao Đẳng Việt Hàn
 • Tuyến số 12: Thọ Quang- Công viên Biển Đông
 • Tuyến số TMF: Vũng Thùng - Công viên 29/3 - Công viên Biển Đông
 • Tuyến số N1: Sân bay - Cocobay - Sân bay
 • Tuyến số N2: Sân bay - Chùa Linh Ứng - Sân bay
Biểu đồ chạy xe
Thông tin này đang được cập nhật
Tổng 0 kết quả - 1/1 Trang pppp
Danh sách giá tuyến
Tổng 0 kết quả - 1/1 Trang pppp
Quãng đườngGiá véMô tả
Thông tin này đang được cập nhật